Privacy

1.Het privacybeleid van Kunst in Huis?

Ons privacybeleid is geldig voor al onze klanten, zowel particulieren als bedrijven, die een kunstwerk huren of aankopen, of op een andere manier gebruik maken van onze diensten en producten. Het is ook van toepassing als je gebruikt maakt van onze website of een bezoek brengt aan ons kantoor, depot of filiaal. Ook indien je een potentiële of voormalige klant bent van Kunst in Huis.

De bescherming van jouw persoonsgegevens wordt geregeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens én de wet van 13 juni 2005 met diens bijhorende uitvoeringsbesluiten (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten). Daarbij engageert Kunst in Huis zich om de rechten en plichten van dit beleid na te leven wanneer we persoonsgegevens verwerken.

 

2.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en wat houdt dat in?

Kunst in Huis Kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te Bloemenstraat 32, 1000 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0418.464.730 (hierna “Kunst in Huis”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Onder ‘gegevensverwerking’ verstaan we: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, verzamelen, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

 

3.Welke gegevens worden er verwerkt en waarvoor gebruiken we ze?

Kunst in Huis verwerkt twee soorten persoonsgegevens:

  • Gebruikersgegevens: Deze gegevens hebben we nodig om je abonnement in orde te brengen, contact met je op te nemen, je verzekering af te sluiten en je te identificeren. Denk aan: naam, adres, telefoonnummer, kopie voorzijde identiteitskaart, geslacht, emailadres, voorkeurfiliaal, leeftijd, financiële gegevens en andere voorkeuren die je zelf kenbaar maakt.
  • Gegevens over je gebruik: Dit zijn gegevens die wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten. Bijvoorbeeld: welke kunstwerken je ontleent en al hebt ontleend, hoe vaak je komt ruilen, of je onze nieuwsbrief leest, wat je aankoopt in onze filialen. Wij gebruiken deze gegevens om je correct te factureren en om onze dienstverlening te verbeteren.

We verwerken geen gegevens betreffende raciale of etnische afkomst, geloof, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Met jouw toestemming verzamelen we deze persoonsgegevens met als doel: Jouw dienstverlening te verzekeren en je de beste service mogelijk aan te bieden; Je de juiste informatie aan te reiken over onze producten, services en diensten; Je te informeren over je mogelijkheden; Om fraude te bestrijden en diefstal te voorkomen; Om onze producten en diensten te blijven evalueren en verbeteren; Om je te informeren over nieuwigheden en veranderingen en tot slot om aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.

 

4.Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen.

We verbinden ons ertoe om persoonsgegevens niet te verkopen of door te geven aan derden behalve:

  • Wanneer dit nodig is voor de dienstverlening, er een wettelijke verplichting is, je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt-in’.
  • Vaak maken we ook gebruik van anonieme gegevens voor commerciële doeleinden of analyses en rapportering. Deze gegevens zijn in die zin anoniem dat ze niet terug te brengen zijn naar een specifiek individu.

 

5.Oefen je rechten uit

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

  • Recht op toegang

Je hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor wij die verwerken en waarom, maar ook met welke categorieën van derden wij die eventueel delen.

Wil je je recht van toegang uitoefenen dan dien je bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart. Dit kan via een mailtje naar privacy@kunstinhuis.be. We hebben daarbij 45 dagen om je vraag te verwerken en te beantwoorden.

  • Recht op verbetering en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met zowel de filialen als het hoofdkantoor. Vervolgens passen we de informatie aan of verwijderen we deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. We vragen je daarbij om ook zelf actief wijzigingen in je persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden. Als je verhuist of een nieuwe identiteitskaart hebt gekregen bijvoorbeeld.

  • Recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, in te gaan tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met het hoofdkantoor via privacy@kunstinhuis.be en je afzonderlijk uitschrijven voor promoties en/of acties via telefoon, post of mail.

We behouden wel steeds het recht om klanten te contacteren via post, mail of telefoon in kader van je abonnement, de uitvoering van je contract of wanneer de wet ons daartoe verplicht.

Niet-klanten die gebruik maken van de website contacteren we enkel via telefoon, brief en/of mail indien zij hier hun toestemming voor gegeven hebben.

 

6.Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig om het achterliggend doel te realiseren waarvoor ze verzameld worden. De algemene regel is dat we je gegevens tot 10 jaar na stopzetting van je abonnement bewaren. Dit om wettelijke verplichtingen, zoals boekhoudkundige en fiscale redenen, maar ook uit juridische noodzaak bij mogelijke geschillen. Deze gegevens worden wel gearchiveerd en zijn ook slechts beperkt toegankelijk.

Voormalige klanten kunnen tot 2 jaar na het beëindigen van hun contract gecontacteerd worden door Kunst in Huis betreffende nieuwe producten en promoties van Kunst in Huis en om de voormalige klant in het systeem te herkennen, tenzij hij of zij aangeeft hiermee niet akkoord te gaan zoals in punt 5 beschreven.

 

7.Onze website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt, kan dat zonder persoonsgegevens mee te delen. Sommige functies, zoals het reserveren van kunstwerken, zijn voorbehouden voor Kunst in Huis klanten en bezoekers met een (betalend) account. In sommige gevallen identificeren we je IP-adres, maar dit wordt niet gekoppeld aan je persoonlijke klantengegevens.

Kunst in Huis plaatst in sommige gevallen cookies op jouw computer om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en te analyseren hoe we onze online diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn stukjes informatie die de browser opslaat op jouw computer of mobiel toestel als je een website bezoekt. Kunst in Huis maakt gebruik van volgende cookies:

  • Functionele cookies

Cookies die gebruikt worden voor de beveiliging van de website en die zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Denk aan het onthouden van inlognamen en wachtwoorden, persoonlijke voorkeuren.

  • Analytische cookies (Google Analytics)

Zorgen ervoor dat we de gebruikersstatistieken van onze website kunnen analyseren via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Op deze manier kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke links niet goed bezocht worden, maar ook bepaalde demografische gegevens verzamelen.

Wil je geen cookies ontvangen of wil je ze verwijderen? Dan kan je dit ten allen tijde aanpassen via de instellingen van de browser. Daar kan je, afhankelijk van het type browser dat je gebruikt, alle geïnstalleerde cookies verwijderen of uitschakelen en kan je aangeven welke cookies je al dan niet wenst te ontvangen.

Kunst in Huis gebruikt deze cookies om je surfervaring te verbeteren of vergemakkelijken en statistieken te lezen. We raden je aan om deze cookies ingeschakeld te houden.

 

8.Contacteer Kunst in Huis

Heb je vragen betreffende je privacy instellingen of wil je deze aanpassen? Dan kan je contact opnemen met zowel de filialen als het hoofdkantoor. Meer info op www.kunstinhuis.be/contact

Ontvang je graag meer informatie over ons privacybeleid of heb je klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van je rechten kan je contact opnemen met het hoofdkantoor via privacy@kunstinhuis.be.