Missie & Visie

 

Missie

Kunst in Huis organiseert op een laagdrempelige manier kunstuitleen en verkoop van kunstwerken met een dubbel doel:

  • Een veilige experimenteerruimte bieden aan (startende) kunstliefhebbers door hen de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving hun interesse, kennis en smaak van de hedendaagse beeldende kunsten te ontwikkelen;
  • Een springplank bieden aan (startende) kunstenaars om hen te ondersteunen bij hun oeuvre-ontwikkeling.
     

Visie

Kunst in Huis wil een rol spelen als een ‘incubator’ voor zowel startende kunstliefhebbers als startende kunstenaars, en formuleert daartoe volgende doelen:

  • Kunst in Huis wil (startende) kunstliefhebbers leren “leven met kunst” door het aanbieden van laagdrempelige formules voor het lenen en kopen van hedendaagse beeldende kunst. Mensen die houden van kunst en er (nog) niet veel van kennen, kunnen zich in hun vertrouwde thuisomgeving en op hun eigen tempo verdiepen in kunstwerken. Zo kunnen ze de eigen smaak en interesses leren kennen en ontwikkelen, en worden ze tegelijk beter vertrouwd met de hedendaagse beeldende kunsten in het algemeen. Een “stepping stone” model met verschillende formules speelt in op dat groeiproces;
  • Kunst in Huis wil (startende) kunstenaars ondersteunen in de ontwikkeling van hun carrière door hen extra toon- en verkoopkansen bieden, in het bijzonder aan jong talent. Via Kunst in Huis worden kunstenaars bekend bij een publieksgroep in heel Vlaanderen die hen anders niet zou ontdekken. Dit moet de kunstenaars een extra duw in de rug geven bij de ontwikkeling van hun carrière. Niet alleen op korte maar ook op langere termijn kan het vergroten van het aantal kunstleners en vooral –kopers, een bijdrage leveren aan het duurzaam verhogen van het inkomen van kunstenaars: wie eenmaal gekocht heeft, heeft immers een grotere kans om dat later opnieuw te doen;
  • Om deze kerndoelen te bereiken, bouwt Kunst in Huis een ruime, dynamische, diverse, toegankelijke en betaalbare collectie van hedendaagse beeldende kunst uit, die een staalkaart biedt van het hedendaagse kunstenlandschap;
  • Het verder uitbouwen van een performante en financieel gezonde organisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van deze kerndoelen.