Nieuwe kunstenaar in collectie: Larissa Viaene

Larissa Viaene (1990, woont en werkt in Brussel) is illustrator, beeldend kunstenaar en performer. Ze studeerde af in 2014 aan KASK als Master in de Multimediale Vormgeving. In haar werk schemert haar liefde voor het lieve vreemde door met vaak aparte, licht humoristische wezens.

Larissa verbindt een sterk lichamelijke bewegingstaal met plastische kostuums en een zichtbare theatertechniek. Zij experimenteert met beweging en tast daarbij de grenzen van haar eigen lichaam als sculptuur af.

Die fascinatie voor beweging beperkt zich niet tot de beweging van mens en dier. Ook de beweging van planten, lijnen, dingen en beweging als overdracht – bijvoorbeeld bij een verschuiving in de relatie tussen personen – vormen een inspiratiebron. Beweging roept voor Larissa een bepaalde emotie op. Het maken van een werk, in eender welk medium, is een manier om vorm te geven aan die emotie, ze een plaats te geven of zelfs om deze emotie te doorgronden.

Larissa verrijkt de collectie van Kunst in Huis met enkele van haar etsen. Oorspronkelijk ontdekte ze de ets als medium om vorm te geven aan de kostuums die ze ontwerpt voor haar performances en/of films. Hoewel ze ook op papier tekent, vindt Larissa in het etsen een manier van werken die haar veel meer mogelijkheden biedt. Ze houdt ervan om de etstechniek proefondervindelijk toe te passen. Larissa begint aan een tekening en drukt die steeds weer af om te zien waar ze is en hoe ze verder wil werken op de etsplaat. Dat gaat dan over structuren die ze anders wil krijgen, textuur in de ‘vlakken’.