Nieuw in collectie: Jeroen Bocken & Sine Van Menxel

Voor 80 Days of Summer brengt Kunst in Huis gedurende de zomermaanden nieuwe kunstenaars in collectie. Het tweede hoofdstuk draait rond ''Roots & Roads in eigen land & de Roots van het medium fotografie". Hierbij staat werk van Jeroen Bocken en Sine Van Menxel centraal. Ook zij verruimen de Nieuwe Garde van 2017 van Kunst in Huis.

JEROEN BOCKEN

°1994 te Heusden-Zolder, woont & werkt in Antwerpen

Jeroen Bocken onderzoekt de steeds prominentere rol van hyper-geïdealiseerde esthetiek in onze belevingswereld, vanuit zijn belangstelling voor het idealiserende en overtuigende karakter van foto’s en beelden. Gefascineerd door het natuurwetenschappelijke, menselijke maatstaven en berekeningen, en de grenzen van het fotografische apparaat combineert Bocken diverse digitale processen met natuurlijke patronen en algoritmes. Deze experimentele en associatieve werkwijze mondt uit in onlogisch geconstrueerde beelden. Door deze af te wisselen met klassieke ‘documentaire’ beelden, dikwijls iconische en vertrouwd van aard, creëert Bocken doelbewust een ambigu spel.

De wisselwerking tussen reële en geconstrueerde beelden vraagt om alertheid. Door deze uiterste werkwijzen tegelijkertijd uit te spelen, herinnert Bocken ons eraan dat een beeld nooit de ultieme werkelijkheid toont, maar uitsluitend in staat is deze te representeren. Het beeld is een documentatie, een momentopname, een opvatting van en over de realiteit. Een beeld dat bovendien bij machte is om onze interpretatie en perceptie onvoorwaardelijk in een richting te sturen.

Nieuwe digitale ontwikkelingen zoals 3D-renders, laten in ijltempo hyper-geconstrueerde beelden op de wereld los. Deze onberispelijke esthetische gefabriceerde weergaves zetten ons steeds vaker op het verkeerde spoor en beïnvloeden onze beeldvorming. Slechts met moeite is de ‘picture perfect’ van de waarneembare werkelijkheid te onderscheiden. Een wrang en surrealistisch gegeven dat Bocken uitermate intrigeert. Door de insteek en technische uitwerking van zijn eigen beelden naar believen te verdraaien en te vervormen, alsmede fouten te omarmen, tast Bocken via zijn beelden de grenzen van onze werkelijkheidszin af. 

(Bron: Eléa De Winter)
www.jeroenbocken.com

 

 

SINE VAN MENXEL 

°1988 te Schoten, woont & werkt in Antwerpen

Sine Van Menxel werkt uitsluitend met analoge fotografie. Fotografie is voor haar het manipuleren van licht en schaduw. Zowel tijdens het maken van de foto als tijdens het afdrukproces in de donkere kamer zoekt ze naar de mogelijkheden en limitaties van de fotografische techniek. In die zin is het onderwerp van haar werk niet zo zeer hetgeen wat ze fotografeert, maar wel de visuele mogelijkheden die het gebruiken en verdraaien van de fotografische methode met zich mee brengt.

In een interview dat haar Galerie, Trampoline in Antwerpen, publiceerde vertelt ze daarover:

Sommige foto’s zijn ensceneringen, andere zijn registraties van momenten. Hoe verhouden deze manieren van werken zich ten opzichte van elkaar?
"In mijn ogen kan een foto nooit een pure registratie zijn. Manipulatie is inherent aan het medium fotografie. Ik maak de bewerkingen in de donkere kamer graag zichtbaar, zodat de weg die de foto afgelegd heeft gematerialiseerd wordt in het beeld. Er zijn ook foto’s waarbij ik helemaal niet ingegrepen heb op het moment van opname of tijdens het ontwikkelen en afdrukken. Ik fotografeer wel situaties en objecten uit het dagdagelijkse maar toch zal je ze in realiteit nooit op die manier kunnen terugvinden. De aanwezigheid van schaduwen speelt dan vaak een grote rol. Ik vind het belangrijk dat niet elk beeld op dezelfde manier opgebouwd is en dat verschillende benaderingen en vormen van manipulatie naast elkaar geplaatst worden."