Kunstkoopregeling onderwerp van gesprek op Vlaanderen Galeriestad

Op dinsdag 5 juni organiseerde de BUP, de Belgische organisatie voor galeries van hedendaagse kunst, het Colloquium “Vlaanderen Galeriestad” in Bozar. Op deze studiedag voor galeriehouders en kunstorganisaties gaven experten uit diverse vakgebieden hun visie op de uitdagingen en opportuniteiten in de sector en gingen in dialoog met het publiek. De sessies gingen onder andere over subsidies, estates en erfgoed, auteursrechten, samenwerkingsmodellen en de relatie met kunstenaars. De Vlaamse kunstkoopregeling kwam meermaals ter sprake in de panelgesprekken.

Cathy Cardon, directeur van Kunst In Huis, gaf een toelichting over de Vlaamse Kunstkoopregeling. Dit is een renteloze lening van € 500 tot € 7000 waarmee je als particulier een werk uit de hedendaagse beeldende of toegepaste kunst kunt kopen bij een erkend verkooppunt. Dit zullen in hoofdzaak kunstgaleries zijn, maar er wordt ook onderzocht via welke andere kanalen, zoals offspaces of een online galerie, je kunst zult kunnen aankopen met de lening. Het moet gaan om werk van een nog levende kunstenaar of ontwerper die in Vlaanderen of Brussel gevestigd is. Het doel is om verkoop van kunst te stimuleren en zo de economische situatie van kunstenaars en ontwerpers te verbeteren. De Vlaamse Kunstkoopregeling heeft de ambitie om niet alleen de financiële barrière te verkleinen maar ook het publiek te informeren over wat de Belgische kunstwereld te bieden heeft en hoe kunst kopen voor iedereen haalbaar is.

Een gelijkaardige lening heeft al decennia lang haar doel bewezen in Nederland en Groot-Brittannië. Bij onze noorderburen zorgt de lening van “Kunstkoop” voor een jaarlijkse verkoop van 840 kunstwerken. Over het kanaal vinden meer dan 4000 kunstkopers per jaar hun weg naar de kunstmarkt via “Own Art”. De Vlaamse kunstkoopregeling is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, Kunst in Huis en een nog aan te stellen financiële instelling.

Minister van Cultuur Sven Gatz gaf later op de dag een stand van zaken over de zogenaamde “cultuurbank”, die micro-kredieten zal verstrekken aan kunstenaars en culturele organisaties om hun projecten, zoals tentoonstellingen in binnen- en buitenland, te helpen realiseren. Ook de kunstkoopregeling behoort tot de opdracht van die cultuurbank. De aanstelling van de financiële partner zit in een eindfase en de minister verwacht deze zomer de partner te kunnen bekendmaken.

De voorbereidingen voor de kunstkoopregeling zijn volop aan de gang en de lening zal dit najaar verder ontwikkeld worden met de financiële partner. In de loop van 2019 verwachten we te kunnen starten met een pilootproject.

Kunst in Huis staat in voor de coördinatie en promotie van de kunstkoopregeling. Op onze website kun je het project blijven volgen. Meer informatie over het colloquium vind je op http://www.bup-galleries.be/vlaanderen-galeriestad