Algemene en bijzondere voorwaarden sinds 01.01.18

Sinds 1 januari 2018 zijn de nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden in werking. 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2017 zijn:


Je kan de volledige algemene en bijzondere voorwaarden nalezen op de website:
- Algemene Voorwaarden
- Bijzondere Voorwaarden