Diego Joosten

zonder titel

Diego Joosten (geboren 1962 in Rumst, woont en werkt in Gent) heeft een werkproces dat resulteert in nieuwe picturale ruimtes, onbegrensde schrifturen als fragmenten van een breder landschap. Beleven, direct noteren, ontrafelen en in gebaren herschrijven, zo omschrijft hij zijn werkwijze; breed, vol onrustige detailwaarnemingen. Joosten zoekt de dialoog zonder vertaling en probeert coloristische tegenpolen te verweven.

  Als favoriet markeren   Als favoriet markeren