Disclaimer

Over Kunst in Huis

Kunst in Huis vzw wil zoveel mogelijk Vlamingen rechtstreeks in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst door kunstwerken uit te lenen aan democratische prijzen of te verkopen. De kunstliefhebbers en de kunstenaars staan voor Kunst in Huis centraal. Kunst in Huis wil de drempel verlagen tussen het publiek en de kunstenaars. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de vzw.  Kunst in Huis is gevestigd in de Gallaitstraat 78, 1030 Brussel.

Over deze website

Kunst in Huis is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U kunt ons bereiken via mail of via telefoon op 02 247 97 10. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kunst in Huis kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kunst in Huis kan geen 100% garantie bieden betreffende de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie. Kunst in Huis kan de inhoud op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker of gebruiker. Kunst in Huis verwijst naar een aantal andere websites via links. Kunst in Huis is niet verantwoordelijk voor het functioneren, het gebruik of de inhoud van deze websites. De informatie, publicaties en andere gegevens op de website worden als algemene dienst ter beschikking gesteld en vrijgegeven in goed vertrouwen. Alle mogelijke geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, foto's en teksten op de website zijn eigendom van Kunst in Huis. Alle afbeeldingen en foto's op de website van Kunst in Huis zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Mocht er een afbeelding op de website staan waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, meldt u dit dan a.u.b. via mail. Teksten zijn geschreven door of in opdracht van Kunst in Huis en zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Kunst in Huis niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet tegengesteld is aan de doelstellingen van Kunst in Huis. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht. In elk geconstateerd geval van misbruik zal een gerechtelijke procedure worden begonnen volgens de Belgische wetgeving op bescherming van intellectueel eigendom.

Privacy

Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. We gebruiken het enkel in het kader van de acties waarvoor u het aan ons doorgaf of voor andere informatie rond van Kunst in Huis. U kan ons op elk moment contacteren om uw e-mailadres te laten verwijderen of om aan te geven dat u geen e-mails meer wil ontvangen. In het geval dat we uw gegevens zouden gebruiken voor andere doeleinden die op dit moment niet voorzien zijn, zullen we u hiervoor eerst contacteren en uw toestemming vragen. Als u onze site bezoekt, wordt uw (tijdelijk) IP-adres herkend. We gebruiken dit niet als individueel gegeven, maar enkel om de werking van onze site te analyseren en te optimaliseren. Om de werking van de site te optimaliseren en het gebruik ervan voor u zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen we "cookies" op uw computer plaatsen. Deze cookies worden voor niets anders gebruikt dan voor het vergemakkelijken van uw site-bezoek. Als u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid hebt, vragen wij u ons te contacteren. Als u uw gegevens wil inzien of wijzigen, kan u ons ook contacteren.