Disclaimer

1. Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Kunst in Huis
 

2. Bijzondere abonnementsvoorwaarden

Lees de bijzondere voorwaarden producten en diensten van Kunst in Huis
 

3. Over deze website

Kunst in Huis is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U kunt ons bereiken via mail of via telefoon op 02 247 97 10. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kunst in Huis kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 

4. Copyright & intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, foto's en teksten op de website zijn eigendom van Kunst in Huis. Alle afbeeldingen en foto's op de website van Kunst in Huis zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Mocht er een afbeelding op de website staan waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, meldt u dit dan a.u.b. via mail. Teksten zijn geschreven door of in opdracht van Kunst in Huis en zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Kunst in Huis niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet tegengesteld is aan de doelstellingen van Kunst in Huis. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht. In elk geconstateerd geval van misbruik zal een gerechtelijke procedure worden begonnen volgens de Belgische wetgeving op bescherming van intellectueel eigendom.
 

5. Niet-toegestaan gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich ertoe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige en/of onwettelijke manier te gebruiken;
  • de website niet te beschadigen, vervormen, onderbreken of stopzetten;
  • via de website geen computervirussen, illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of ongepast materiaal te posten of verzenden;
  • geen inbreuk te plegen op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Bij het niet respecteren van de intellectuele of anderen rechten van Kunst in Huis, haar kunstenaars of derden, verbindt u zich ertoe Kunst in Huis of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop.
 

6. Persoonsgegevens

Lees het privacybeleid van Kunst in Huis
 

7. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Kunst in Huis kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Kunst in Huis-website gekomen bent.
 

8. Cookies

Kunst in Huis maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies en de verschillende aanpassingsmogelijkheden, vindt u onder punt 7 van ons privacybeleid.
 

9. Informatie op de website

De informatie, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De weergegeven informatie wordt zonder enige vorm van garantie, geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid getoond. Kunst in Huis is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Kunst in Huis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.
 

10. Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen. Kunst in Huis is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van die websites of webpagina's. Het ‘linken naar’ houdt ook geen impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.
 

11. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Alle mogelijke betwistingen die voortkomen uit de bepalingen van dit reglement of uit de samenwerking tussen de klant en Kunst in Huis, dit in de meest ruime zin, vallen onder de Belgische wetgeving en onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.